FRAM STÅR BAK

FRAM er en av landets større private eiendomsbesittere med en total eiendomsmasse utgjørende over 450 000 kvm.  Vår filosofi er å være et fullservice eiendomsselskap med fokus på å eie, utvikle, drifte og leie ut solide eiendommer med god beliggenhet.

 

FRAM har ca. 550 løpende leieforhold fordelt på våre 45 eiendommer. 

 

Eiendommene består igjen av ca. 220 000 kvm kontor, ca. 62 000 kvm forretninger, ca. 55 000 kvm lager/produksjon, ca. 9 000 kvm bolig (helse og omsorg), samt ca. 4 000 p-plasser.

 

FRAMs eiendommer har en meget sentral beliggenhet.  Primærområdet er Oslo Vest, først og fremst aksen Skøyen til Sentrum med ca. 225 000 kvm kontor- og forretningslokaler samt ca. 3 000 p-plasser.  Interessante eiendommer eies og utvikles også andre steder i Oslo og landet for øvrig.

 

FRAM Eiendom har 10 egne næringsbygg under utvikling og oppføring i Oslo og omegn kommende 5 – 6 år, utgjørende en porteføljetilvekst på ca. 80.000 kvm.

 

Videre har FRAM med partnere 2 boligprosjekter i Oslo og et større handelssenter i Strømstad, utgjørende vel 50.000 kvm.  

 

FRAM Eiendom bestreber seg på å gi sine leietakere best mulig service til enhver tid.