g1 g1 g1 g1

Beskrivelse

Ved inngangen til Hoff/Skøyen planlegger Fram Eiendom å rive eksisterende

bebyggelse og erstatte dette av et moderne og attraktivt nybygg med høy miljøprofil, miljøklasse BREEAM Very Good. Bygget vil inneholde forretnings- og serveringsarealer på gateplan og kontorer i etasjene over.

Bygget er tilpasset den fremtidige utviklingen av Skøyenområdet i en mer urban retning med strøksgater med utadrettet virksomhet på gateplan, høyere utnyttelse, større boligandel og etablering av parker, plasser og torg. Bygget skal oppføres i lys tegl og vil gi området et estetisk løft samtidig som det tilpasser seg og viderefører noe av områdets karakter, materialbruk og formspråk.

Eiendommen vil huse ca 4.100 kvm kontorer, 1.300 kvm forretning og godt med parkering i kjeller. I tillegg etableres store sykkel- og garderobefasiliteter til bruk i kjeller, samt flotte utearealer. Byggets brukere blir møtt med et inngangsparti i lunt og levende design, og kan nyte godt av byggets moderne kantine som er plassert i et lyst og elegant utformet atrium med mulighet for gode møteromsfasiliteter.


Kart