g1 g1 g1 g1

Beskrivelse

 

Valkyriegaten 1-3 består av to flotte gårder fra 1902 og 1920. Eiendommen ligger svært sentralt midt på Valkyrie plass på Majorstua. Leietakere er bl. a. Ark bokhandel, Ur & Optikk, Valkyrien sko og Kaffebrenneriet. 
 
Her planlegges utbygging av ca 4.500 m2 forretningsarealer og ca 65 leiligheter. Butikk- og bevertningsarealene lokaliseres i 1. etasje og i to underetasjer. Valkyriegaten 1-3 vil bevares og restaureres, mens bakenforliggende eiendommer i Ole Vigsgate 22 blir revet og erstattet med nybebyggelse tilpasset strøkets kvartalsstruktur. Flott, parkmessig opparbeidet utomhusareal planlegges plassert på lokk over en gjennomgående 1. etasje.
Prosjektet eies og gjennomføres i et 50/50-samarbeid med Fram og GLB Management.
 
Kontakt oss

Kart