g1 g1 g1 g1

Beskrivelse

Eiendommen ligger sentralt på Majorstua i krysset Bogstadveien og Sorgenfrigaten, og er regulert for boligformål. Bygget er oppført ca. 1892, og utgjør ca. 1.442 m2 i areal. 1. etg. består av banklokale, 2. og 3. etg. har leiligheter, mens kjeller og loft har boder. Eiendommen står på Byantikvarens gule liste oppført med vernestatus "Bevaringsverdig".

Kontakt oss


Kart