g1 g1 g1 g1

Beskrivelse

Eiendommen ligger på Mastemyr sør for Oslo, ble tegnet av Geir Grung og oppført for Kodak i 1977-79.  Bygget består i dag av kontorer og høytlager med flere kjøreporter og store, åpne etasjeplan.  Fasaden har et svært karakteristisk arktektonisk uttrykk som man vil søke i beholde samtidig som det nå planlegges en innvendig ombygging og utvidelse av byggets underetasje for å gjøre det mer attraktivt for utleie til næringsvirksomhet.  Totalt vil bygget få et bruksareal på 25.800 m2.  Utomhusarealet er også attraktivt, bestående av mange p-plasser og idylliske terrasser og naturområder.  Søknad om rammetillatelse for ombygging er innsendt kommunen i september 2007.  


Kart