g1 g1 g1 g1

Beskrivelse

 

Inntilliggende Solbakken bo- og behandlingssenter har Fram Eiendom en ferdig regulert tomt til boliger med service med mulighet til å føre opp et bygg på ca 4.000 kvm. Det er prosjektert inn 45 boenheter med service etter Husbankens normer, men prosjektet kan også enkelt konverteres til rene sykehjemsplasser. Flotte og påkostede felles utearealer og alt av servicetilbud i umiddelbarnærhet som hjemmehjelp med døgnvakt, spiserom, aktivitetsrom, behandlingsrom m.m.

Den unike plasseringen inntil Solbakken bo- og behandlingssenter og Hjemmehjelpstjenesten gir unike synergimuligheter i forhold til driften av bokomplekset.


Kart