g1 g1 g1 g1

Beskrivelse

 

Fram Eiendom har nylig fått detaljregulert det gamle hovedkontoret til Kodak på Mastemyr til helse- og omsorgsformål. Arkitekt Geir Grungs ærverdige bygning tillates påbygd og utviklet til å kunne dekke et stadig økende behov for tjenester innen helse og omsorg, det være seg tradisjonelle sykehjemsplasser, omsorgsboliger med service, korttidsplasser, avlastning, trygghetsplasser, rehabilitering, skjermede enheter, somatiske plasser, eller et rent spesialistsykehus. Lienga 7 har god tilgjengelighet og er rettet både mot Oslo og Folloregionen, og det tar kun 15 minutter med buss direkte fra Oslo S.
 
Tomten er på 51.750 kvm og eiendommen vil totalt utgjøre ca 24.000 kvm over få, men store etasjeplan. Det tilrettelegges for skjermede uteplasser, terrasser, sansehage, samt at skogarealer bevares for å holde å det grønne utsynet. Pr i dag er eiendommen prosjektert etter Husbankens normer for Alternativ A: 184 rom i et bo- og rehabiliteringssenter samt 48 omsorgsleiligheter, eller Alternativ B: sykehjem med 254 plasser. Bruken av eiendommen er fleksibel, og oppstart bygging kan være meget rask etter en alminnelig rammesøknadsprosess.

Kart