g1 g1 g1 g1

Beskrivelse

I Drammensveien 126, like ved Thunes mekaniske verksted, har Fram Eiendom utarbeidet et planforslag som innebærer rivning av dagens eiendomsmasse og oppføring av et miljøriktig og moderne kontorbygg.

 

Bygget skal være et signalbygg i innfallsporten til Skøyen fra byen med et «tårnbygg» på 9 etasjer. Et glassparti i hele byggets høyde i overgangen til den horisontale delen av bygningen markerer byggets hovedinngang fra Drammensveien. Den lavere delen av bygningen i 5 pluss 2 inntrukne etasjer blir underdelt videre for å gi denne fløyen et horisontalt, og dermed lavere preg.

Innsiden av bygningen mot Thune er i sokkelen tilpasset den gamle verneverdige industribebyggelsen. Med vertikale glassfelter over to etasjer vis-a-vis fronten på «industribebyggelsen» skapes et samspill. Sideflatene på industrihallene har horisontale vindusbånd. Disse fortolkes i nybyggets horisontale del med et litt modernisert uttrykk på det samme.

 

Hele bygningen er i forhold til dagens situasjon trukket tilbake fra Drammensveien for å gi plass til et bredt og hyggelig fortau/torg. Portnerbygningene i innfallsporten til Thuneområdet blir mer fremskutt og det etableres et hyggelig torg i forkant. Det er lagt vekt på at de to nederste planene har åpne glassfelt for utadvendt forretning og servicevirksomhet.

 

Kontorflatene blir lyse, romslige og særdeles arealeffektive. Det etableres tekniske anlegg av høyeste kvalitet, og vi har stort fokus på miljøriktige løsninger.


Kart